Until Cobi – Aurora Rose Reynolds – Release Blitz + Review

 

Title: Until Cobi
Series: Until Him #3
Author: Aurora Rose Reynolds
Genre: Contemporary Romance/Romantic Suspense
Release Date: November 27, 2018

 

Blurb

Cobi Mayson knows exactly who Hadley is to him the moment he
sees her for the very first time. That doesn’t mean it will be easy for him to
convince her to take a chance on him.

Hadley Emerson knows she could fall hard and fast for a guy like Cobi. A man
who seems to show up every time she needs him, but she knows better than to
just hand over her heart.

Knowing his future with Hadley is on the line, Cobi begins to tie their lives
together. As the invisible rope that connects them tightens and things between
them heat up, an unknown threat emerges threatening to take away their happily
ever after and send them both into darkness.

 

 

 

Purchase Links
AMAZON US / UK / CA / AU
B&N / KOBO / APPLE BOOKS
Author Bio
Aurora Rose Reynolds is a New York Times, USA Today and Wall Street Journal bestselling author whose wildly popular series include Until, Until Him, Until Her, Underground Kings and Shooting Stars.
Her writing career started in an attempt to get the outrageously alpha men who resided in her head to leave her alone and has blossomed into an opportunity to share her stories with readers all over the world.
Author Links
RECENZJA/REVIEW:

Ach, kolejne BOOM, które rozpuściło moje serce! Aurora Rose Reynolds tą książką utwierdziła mnie w przekonaniu, że nigdy nie będę miała dość klanu Mayson’ów, a ich słynna klątwa dalej działa ze stu-procentową skutecznością 😉

 

Cobi’ego poznajemy od razu jako samca alfa, w trybie ochrońcy, gdy trzyma nieprzytomną Hadley w swoich ramionach. Skąd ta niewiasta się wzięła w jego rękach? Otóż, pomogła ona kuzynce Cobi’ego – Harmony – w stytuacji, która zagrażała jej życiu. Gdy sytuacja została opanowana, a Hadley wylądowała w szpitalu, Cobi nie był w stanie odejść na krok. On już wiedział, że są sobie przeznaczeni. Teraz pozostało tylko przekonać o tym Hadley.

 

Seksowny policjant, który ma na nazwisko Mayson. Tak, moje drogie, to ta chwila, w której mdlejemy z zachwytu 😉 Cobi jest odzwierciedleniem idealnego mężczyzny. Opiekuńczy, kochający i rodzinny.

Hadley z kolei miała dość trudne życie, a jej najbliższymi są jej przyjaciółka i jej narzeczony. Jednak wykazała się niesamowitą odwagą, gdy postanowiła pomóc obcej kobiecie w sytuacji zagrożenia. Przyzwyczajona do tego, że zawsze sama musiała o siebie dbać, czuje się nieco zbita z tropu, gdy przystojny Cobi Mayson zaczyna nad nią nadskakiwać i nie daje jej spokoju.

 

Mimo przekomarzanek, które momentami były wręcz zabawne, od razu można wyczuć niesaowitą chemię pomiędzy głownymi bohaterami. Pięknie się nawzajem uzupełniają, a ich intymne momenty są baaardzo gorące! Nasz Pan Mayson lubi sobie poświntuszyć, więc wypieki na twarzy w trakcie czytania są gwarantowane!

 

Swoją przygodę z Aurorą Rose Reynolds rozpoczęłam z książką Until November, w której momentalnie pokochałam klan Maysonów i całą ideologię BOOM. Jestem zachwycona, że z biegiem czasu i ilością wydanych książek, autorka cały czas ma głowę pełną pomysłów i wciąż rozpieszcza nas historiami insta-love, w których pierwsze skrzypce grają samce alfa, którzy zrobią wszystko, by zdobyć i zatrzymać swoje kobiety.

 

 

ENG:

 

 

Ah, another BOOM that has melted my heart! Aurora Rose Reynolds confirmed with this book my conviction that I will never have enough of the Mayson clan and that their famous curse still works with 100% efficiency 😉

 

We meet Cobi at sight as an alpha male, in guard mode, while holding an unconscious Hadley in his arms. Where did this woman in his hands come from? Well, she helped Cobi’s cousin – Harmony – in a situation that threatened her life. When the situation was brought under control and Hadley landed in the hospital, Cobi was unable to walk away. He already knew they were destined to be together. All that was left to do was persuade Hadley.

 

Sexy policeman who’s last name is Mayson. Yes, my dear, it’s the moment when we faint with delight 😉 Cobi is a reflection of the perfect man. Caring, loving and close to his family.

Hadley, in turn, had a difficult life and her closest people are her friend and her friend’s fiancé. However, she showed incredible courage when she decided to help a stranger in need. Accustomed to the fact that she always had to take care of herself, she feels a bit confused when handsome Cobi Mayson starts bouncing over her and won’t leave her alone. Despite their bantering, which was at times almost funny, you can immediately feel the incredible chemistry between the main characters. They complement each other beautifully and their intimate moments are sooooo hot! Our Mr. Mayson likes to talk dirty, so blushing while reading is guaranteed!

 

I started my adventure with Aurora Rose Reynolds with the book Until November in which I immediately fell in love with the Mayson clan and the whole ideology of BOOM. I’m delighted that over the course of time and the number of books published, the author always has a head full of ideas and still pampers us with insta-love stories in which the alpha’s who will do anything to win and keep their women are playing the leading role.

 

 

*ARC received for an honest review.
Thank you so much Aurora Rose Reynolds and Give Me Books Promotions!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *