Truth – Trilina Pucci – Release Blitz

 

TO JUŻ DZIŚ!!
Premiera Truth od Triliny Pucci!
Łapcie za czytniki i ściągajcie!
Title: Truth
Series: Sinful #1
Author: Trilina Pucci
Genre: Dark Romance
Release Date: October 30, 2018

 

Blurb
Drew
It was a tryst.
A sin swallowed down by desire.
That’s what I tell myself.
But my body isn’t the only part that
aches for him now.
I sold my soul.
Now my heart is a slave to the devil.
Dominic King.
He unveiled the taboo,
illuminating my lie
and unexpectedly stole my heart.
But I walked away.
Dominic
Lust is my religion.
She became my sanctuary.
If it’s forgiveness she seeks
the price just doubled.
And she’ll pay it bound at my feet.
I gave her pain for pleasure.
Her truth.
Now
I’ll make her beg me for more.

 

Purchase Links
$1.99 for a limited time
AMAZON US / UK / CA / AU
Excerpt
“What are you willing to give me?” Because I want it all.
“I’m undecided.” I hate the look on his face. It’s fear,
he’s afraid I’ll hurt him again.
“So just tell me to stop when I cross a line. I’ll only go
as far as you trust me to go. Deal.” He nods his head hesitantly as my hand
finds the top button of his shirt, I undo it slowly making my way to each
before his shirt is completely undone. I only stop to briefly trace the tattoo
on his chest. God, I missed this body. His twelve pack casts a heavy shadow
from beneath the shirt and I run my fingers over his rock-hard stomach and up
to his chest, leaning in to kiss the tattooed area.
“This okay?” I ask from pressed lips against his chest
pulling back to look into his eyes.
“Fucking you isn’t my problem. It’s what to do with you
after.” Smacking his drink down on the bar top he puts his hands on my waist,
walking me backward away from the bar and then jerks me forward eliciting a
surprised yelp as I’m hoisted over his shoulder. “See that’s the problem”
bringing his hand down on my ass hard, “The way I see it, this is all you get.
I’ll give you my cock but that’s it. That’s the only deal I’ll make with you.
Take it or leave it.” It’s a start.
Without a hesitation I whisper, “Take it. But it won’t be
enough.” He places me back on my feet and looks me up and down, his expression
mirrors my own frustration.
“I hate that fucking outfit. I want you naked. Now.” His
words leave little room for debate.
“What? What’s wrong with my outfit?” I look at him like he’s
lost his mind.  
“It restricts access…” crossing his arms he grins, waiting
for me to disrobe.
“I’m not taking off my clothes in the middle of this room.”
He has lost his mind.
“We’re alone and last I checked it’s a fucking sex club.
Take your goddamn clothes off so I can bury my dick inside that tight wet
pussy, Drew.”
I’m fucking dripping the minute he growls at me but I take
all the time in the world, slipping off each shoulder giving my tyrant his own
private show. The more time I take the more his jaw tenses. God, I love riling
this man up.  
“You realize the longer you take the harsher the punishment.
I will take out every one of the seconds, on that ass tonight.”  
“Promises, promises.” I challenge back. He grabs his cock
adjusting the bulge, groaning with the motion.
“You have ten seconds to get it off then I’m ripping it off
myself.” His demeanor couldn’t be more serious. He will tear this very expensive,
amazing outfit off my body without so much as a second thought.
“Ten.” I start on one of my heels unhitching the ankle
strap.
“Nine.” finishing, I move to the other.
“Eight.” The strap around my ankle gets stuck as I start to
panic. I’m never going to make it. Fuck! I’m so hot, I don’t know which outcome
I want more. His punishment or my victory.
“Seven.” Fuck it, I rip it off my foot and pull down my
right shoulder strap starting to shimmy.
“Six.” I start looking around the room, “Five.” I scope out
where I could go to buy some more time. “Four.” I love this outfit.
“Three.” Son-of-a-bitch.
“Two.” Struggling with the zipper it finally comes loose and
I push my jumpsuit down to my ankles.  
“One.”
Author Bio
Trilina is an author, wife, and mama to three rowdy kiddos. When she
isn’t making grilled cheese sandwiches, she can be found writing saucy novels
that titillate and excite her readers.
Author Links

 

 

 

RECENZJA/REVIEW:

 

„Prawda, czy wyzwanie, piękna”

 

Muszę wyznać swoją prawdę. Rozsmakowałam się w nowym narkotyku i jestem uzależniona, a Trilina Pucci właśnie stała się moim głównym dealerem! Zakochałam się w tej historii od pierwszej strony. Autorka wie doskonale, jak przyciągnąć uwagę czytelnika i nie pozwolić mu się oderwać! Truth to historia diabelnie seksowna i zmysłowa. To książka tak dobra, że w trakcie czytania dostajesz rozkosznych dreszczy.

Na wstępie tego arcydzieła poznajemy 31-letnią Drew Matthews, która jest ambitną pracoholiczką i która nie widzi życia poza swoją pracą. Jednak po otrzymaniu upragnionego awansu postanawia zaszaleć i wychodzi z przyjaciółką, by uczcić swój sukces. W jednym z barów poznaje Nicka, który od razu przykuwa jej uwagę i którym jest oczarowana. I tu zaczyna się równia pochyła. Choć początki tego związku było obiecujące to z czasem okazało się, że facet Drew to samolubny dupek i manipulator, który dba tylko o swoją karierę i prezencję. W trakcie rocznego związku dziewczyna zatraciła samą siebie i dobrowolnie oddała kontrolę, poszukując aprobaty. Kobieta w końcu ma dość i postanawia odejść. W tym samym dniu Drew bierze udział w wieczorze panieńskim, który swój finał będzie miał w ekskluzywnym seks-klubie…

Dominic King to odnoszący sukcesy biznesmen, który prowadzi firmę wraz ze swoim bratem Lucą. Mężczyźni stracili rodziców, gdy byli nastolatkami i cały spadek zainwestowali w utworzenie King Enterprises. W chwili obecnej firma ma na swoim koncie kluby nocne, restauracje, bary, nieruchomości komercyjne, hotele i prywatne kluby. Jednym z nich jest ulubione miejsce Dominica- Church.

Właśnie w tym miejscu się poznają. Właśnie w tym miejscu wychucha niepohamowana żądza, namiętność i uczucia, które zaskakują. Mimo, że widzą się pierwszy raz, pasują do siebie, jak kawałki puzzli. W ciągu 24 godzin spełniają wszystkie swoje fantazje. Oboje chcą więcej. Oboje czują, że to początek czegoś cudownego i nigdy wcześniej nie mieli tak silnego poczucia.

Jednak Drew musi odnaleźć samą siebie, zanim odda się kolejnemu mężczyźnie… niezależnie od tego, jak bardzo na nią działa i ile pożądania jest między nimi…

*westchnienie*

Jestem oczarowana. Trilina Pucci stworzyła ciekawą fabułę, która aż prosi się o więcej. Dostaliśmy bohaterkę, która jest silna, zdecydowana i mądra. Mamy bohatera, który jest ucieleśnieniem wszystkich kobiecych fantazji. Opisy otoczenia sprawiły, że czułam się naocznym świadkiem rozgrywających się scen. Miałam wrażenie, że gdy tylko wyciągnę rękę to poczuję miękkość aksamitnych ścian, a gdy spojrzę w górę to zobaczę światło odbijające się w kryształowych żyrandolach. Postaci drugoplanowe przykuwają uwagę, nie przyćmiewając głównych bohaterów. A namiętność między Drew, a Kingiem… Bezustannie się wachlowałam! Serio, ta książka powinna być sprzedawana z gaśnicą. Jest aż tak gorąca!

Wszystko w tej książce jest idealne. Naprawdę nie ma do czego się przyczepić.

To była moja pierwsza książka od tej autorki i na pewno nie ostania! Lektura Truth sprawiła, że Trilina Pucci stała się moją „1-click author” i już nie mogę się doczekać jej kolejnych książek!

 

 

ENG:

 

 

„Truth or dare, gorgeous”

 

I must confess my truth. I got a taste for the new drug and I’m addicted and Trilina Pucci has just become my main dealer! I fell in love with this story from the first page. The author knows perfectly well how to attract the reader’s attention and not let him break away! Truth is a devilishly sexy and sensual story. It’s such a good book that you get delightful thrills while reading.

At the beginning of this masterpiece, we meet 31-year-old Drew Matthews, who is an ambitious workaholic who does not see life outside of her work. However, after receiving the coveted promotion, she decides to go wild and goes out with a friend to celebrate her success. In one of the bars she meets Nick, who immediately catches her attention and she’s charmed by him. And here the downfall begins. Although the beginning of this relationship was promising, it turned out that Drew’s boyfriend is a selfish asshole and manipulator who only cares about his career and appearances. During the one-year relationship, the girl lost herself and voluntarily gave control, seeking approval. The woman finally has enough and decides to leave. On the same day, Drew takes part in a bachelorette party, which will have final in an exclusive sex club…

Dominic King is a successful businessman who runs the company together with his brother Luca. Men lost their parents when they were teenagers and they invested the whole inheritance in to create King Enterprises. Right now the company owns night clubs, restaurants, bars, commercial real estate, hotels and private clubs. One of them is Dominic’s favorite place- Church.

That’s where they meet. This is the place where unrestrained lust, passion and feelings startling. Although they see each other for the first time, they fit together like pieces of a puzzle. Within 24 hours, they fulfill all their fantasies. They both want more. They both feel that this is the beginning of something wonderful and they have never had such a strong feeling before.

However, Drew has to find herself before giving herself to another man … no matter how much he acts on her and how much lust is between them …

*sigh*

I’m charmed. Trilina Pucci has created an interesting story that begs for more. We got a heroine who is strong, determined and wise. We have a hero who is the embodiment of all female fantasies. Descriptions of the surroundings made me feel like an eyewitness to the scenes taking place. I had the impression that as soon as I reach out my hand I will feel the softness of the velvet walls, and when I look up I will see the light reflected in the crystal chandeliers. Secondary characters draw attention, without overshadowing the main characters. And all the passion between Drew and King… I was constantly fanning myself! Seriously, this book should be sold with a fire extinguisher. It’s THAT HOT!

Everything in this book is perfect. There is really nothing to complain about.

This was my first book from this author and it’ll be not last! Reading Truth made Trilina Pucci my „1-click author” and I can’t wait for her next books!

 

 

*ARC provided for an honest review.

Thank you so much Trilina Pucci!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *