The Boy I Grew Up With – Tijan – New release + review

 

Już jest! The Boy I Grew Up With od Tijan nareszcie dostępna!

 

Wiele czytelniczek czekało z zapartym tchem na historię Heather i Channinga. Co ja o niej myślę? Zapraszam na recenzję!

 

 

 

 

Title: The Boy I Grew Up With
Author: Tijan
Release date: Oct 29

 

Blurb:

I have loved Channing Monroe all my life.

In first grade, he asked for my Trapper Keeper.
I hit him in the head with it.
Third grade, we were best friends. We kissed in seventh grade.
Eighth grade, he turned into a bad boy and the rest was a tumultuous storm.

Growing up, the problem was never love for us.
Bad times. Good times. There were times when I felt our love in every inch of my body, vibrating, making me feel like it could bring me back to life.

The problem was us.

The problem is that we’re from two different worlds now.
Fallen Crest and its millionaires for me. Roussou and their criminals for him. I was thriving in mine and he was running his.

But…

But there were nights I felt we couldn’t be further apart than we were, and there were nights I felt we shared the same heartbeat.

When was it time?
When was it time to either sacrifice, make a change, or walk away from the boy I grew up with?

 

http://www.tijansbooks.com/

http://www.tijansbooks.com/the-boy-i-grew-up-with.html

https://www.books2read.com/u/3J8wRg

https://twitter.com/TijansBooks

https://www.instagram.com/tijansbooks/

https://www.facebook.com/Tijansbooks/

 

 

 

 

RECENZJA/REVIEW:

 

Wybacz Mason… Masz poważną konkurencję!

Co to była za emocjonalna podróż! Wiele z nas czekało z zapartym tchem na tę historię. Postać Heather Jax przypadła mi do gustu już w serii Fallen Crest, gdzie poznaliśmy ją jako przyjaciółkę Samanthy. Dziewczyna jest twarda, lojalna i oddana. Channing Monroe z kolei od razu zwracał uwagę. Pojawiał się znienacka, rozwiązywał problemy i znikał. Aura tajemniczości tylko podsycała moją ciekawość. I nareszcze Tijan się nade mną zlitowała i tę ciekawość mogłam zaspokoić!

Autorka przeplotła teraźniejszość z przeszłością, abyśmy mogli w pełni zrozumieć relację łączącą Heather i Channinga. A relacją tą jest bezwarunkowa, niepowtarzalna miłość.

Nasi bohaterowie poznali się jako dzieci. Kartka po kartce obserwujemy, jak ich znajomość ewoluuje. Przeżywamy z nimi wzloty i upadki. Cieszymy się z nimi w chwilach radosnych i cierpimy wraz z nimi w sytuacjach beznadziejnych.

Heather dalej prowadzi Manny’s i mieszka z bratem. Channing ma swój bar i w dalszym ciągu jest liderem pierwszej ekipy w Roussou. Stara się również wychowywać młodszą siostrę. To jest poniekąd problemem, ponieważ w takiej sytuacji Heather nie jest jego priorytetem. Namnażające się problemy również nie pomagają. Pozycja lidera ekipy naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Facet nie chce ciągnąć ukochanej tą ścieżką, ale nie jest w stanie permanentnie się od niej odciąć. Channing żyje w świadomości, że nie zasługuje na Heather, skoro nie może jej się oddać w 100% i że byłoby jej lepiej bez niego. Z Heather jest tak samo. Nieważne, co złego się dzieje- jej serce zawsze odnajduje drogę do Channinga.

Bohaterzy są jak dwa magnesy. Gdy sytuacja przybiera niekorzystny obrót- oddalają się od siebie. Jednak, gdy jedno zrobi krok, znów się przyciągają i stają jednością.

Channing jest dla Heather chłopcem, z którym dorastała. Czy znajdą sposób, by móc się razem zestarzeć? Wystarczy kompromis, czy jedno z nich będzie musiało coś poświęcić, by dostali swoje szczęśliwe zakończenie?

Moje serce jest pełne. Wszystkie emocje, zawarte w tej książce wsiąknęły we mnie, jak w gąbkę. Nawet nie byłam świadoma, jak bardzo potrzebowałam tej historii. Jako wielka fanka Fallen Crest z pewnością mogę powiedzieć, że jest to must-read dla każdego fana tej serii. A epilog i dodatkowa scena były jak wisienka na torcie! Po prostu się rozpłynęłam!

 

 

ENG:

 

 

Forgive me, Mason … You have serious competition!

What an emotional journey it was! Many of us have been waiting with bated breath for this story. I liked Heather Jax in the Fallen Crest series, where we met her as a friend of Samantha. The girl is hard, loyal and devoted. Channing Monroe, in turn, immediately got mine attention. He appeared suddenly, solved problems and disappeared. The aura of mystery only fueled my curiosity. And Tijan finally took pity on me and I could satisfy this curiosity!

The author has interlaced the present with the past so that we can fully understand the relationship between Heather and Channing. And this relationship is unconditional, unique love.

Our heroes met each other as children. Page after page we observe how their acquaintance evolves. We experience ups and downs with them. We enjoy with them in cheerful moments and suffer with them in hopeless situations.

Heather still manages Manny’s and lives with her brother. Channing has his own bar and continues to be the leader of the first crew in Roussou. He also tries to raise his younger sister. This is somewhat a problem, because Heather is not his priority in this situation. Multiplied problems also don’t help. The position of the leader of the crew exposes his beloved ones to danger. He doesn’t want to drag Heather on this path, but he’s not able to cut himself off permanently. Channing lives in the awareness that he doesn’t deserve her, since he can’t give her 100% of himself and that she would be better off without him. Heather is the same with Channing. No matter what’s wrong – her heart always finds her way to him. They simply can’t live without each other.

The characters are like two magnets. When the situation takes an unfavorable turn – they are moving away from each other. However, when one takes a step, they’re pulling to each other and become one.

For Heather Channing is a boy she grew up with. Will they find a way to get old together? A compromise will be enough, or will one of them have to sacrifice something to get their happy ending?

My heart is full. All the emotions contained in this book soaked in me like in a sponge. I wasn’t even aware of how much I needed this story. As a great Fallen Crest fan, I can definitely say that this is a must-read for every fan of this series. And the epilogue and the extra scene were like icing on the cake! I just melted!

*ARC received for an honest review.

Thank you so much Tijan!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *