MALUM: Part One – Amo Jones – Release Blitz

 

 

 

Malum Part One (The Elite King’s Club book 4), an all new dark romance by Amo Jones is NOW LIVE!

 

 

 

 

 

 

“Love is savage, love is blind, love is something they may not find…”
Once upon a time, there was a young girl who lived in a battered trailer, a girl from the wrong side of the tracks.
One day, she fell down The Elite Kings’ rabbit hole. Sucked into a dark vortex of lies, hate, and deceit, and spat out by money, glitz, and power.
There were things this little girl didn’t know, things she was about to find out and secrets that have been kept from her. Those secrets were guarded by the boys that were about to smash her world open and tear it all apart…
He may be a Malum, but she is a Stuprum, born into this world but neglected by the choice of her mother. Her eyes may not glisten with stars, but they roar with fire, and when she finally reaches her peak, it’s that same fire that will burn.
Them.
All.
Down.
My name is Tillie Stuprum, and my story is not like the rest.
Everything she thought she knew is a fabricated version of the truth. I’m Nate Riverside-Malum, the one your girl whispers about to her friends and whose initials are scratched down your back. Her story is not like the rest of them, because her story is dead.

 

 

 

 

 

 

Grab your copy Today!

 

AppleBooks: https://apple.co/2Ty4pLL

Nook: https://bit.ly/2DEhMEn

Amazon US – https://amzn.to/2TmrMHv

Amazon Worldwide –mybook.to/MalumPT1

Kobo –https://bit.ly/2TvE1Wt

Add to your TBR – https://bit.ly/2P2YRVS

 

 

 

 

 

 

RECENZJA/REVIEW:

 

 

Myślałam, że wiem czego mogę się spodziewać po Amo Jones. Cóż… Autorka postanowiła mi udowodnić, że bardzo się mylę. Czym dla mnie jest Malum? Jedną wielką emocjonalną niespodzianką. I choć czuję się, jakbym miała zaraz się wykrwawić to muszę oddać Amo pokłon… Bo przy tworzeniu tej historii autorka przeszła samą siebie, a dziury, którą pozostawiła w moim sercu nie da się szybko załatać.

 

MALUM to historia Tillie Stuprum i Nate’a Riverside-Malum. To nie jest historia miłosna. To chaos. Wir emocji, tajemnic, ciemności i żądzy. Główni bohaterzy udowadniają nam, że tylko nam się wydawało, że ich znamy. Każda strona odkrywa nowe warstwy, zarówno jeśli chodzi o postaci, jak i historię, wokół której kręci się cała fabuła. Każdy zwrot akcji jest niespodziewany i pozbawia tchu. W trakcie czytania byłam emocjonalnym wrakiem, a to że mój czytnik jest jeszcze w całości jest cudem. Bo nie raz miałam ochotę rzucić nim o ścianę. Nic w tej książce nie było takie, jak się spodziewałam.

Choć Nate zawsze wydawał mi się najbardziej wyluzowanym członkiem The Elite Kings, okazuje się również najbardziej niebezpiecznym. I choć przez większość książki miałam ochotę go spoliczkować i napluć mu w twarz to nie mogę zaprzeczyć, że budził we mnie również najbardziej prymitywne z instynktów, które nakazywały mi wspiąć się na niego jak na drzewo i wykorzystać na wszystkie możliwe sposoby. Nawet ze świadomością, że konsekwencje będą opłakane.

Tillie z kolei to moja ulubiona bohaterka Amo. Jest silna i inteligentna. Dobrze wie, jak się zachować w danej sytuacji. Jest idealną Królową dla Króla. Choć jej życie nie jest tak uprzywilejowane jak w przypadku reszty bohaterów serii, jestem pewna że poradzi sobie w każdej sytuacji. Nie mogę się doczekać kolejnej części, w której będę mogła poznać jej dalsze poczynania.

 

Nie mogę zdecydować, czy Amo zasługuje na pokłon, czy na stojące owacje. Jedno jest pewne- Malum to najlepsze dzieło, jakie stworzyła do tej pory. Po tej lekturze życie nigdy nie będzie takie samo. Zapnij pasy i łyknij Valium, bo czeka Cię najbardziej szalona i emocjonalna przejażdżka w życiu.

 

 

ENG:

 

 

I’m so freaking emotionally drained that I can’t find the right words to describe this book… My head and heart are completely messed up…

I thought I knew what to expect from Amo Jones. Well… The author decided to prove to me that I was wrong. What is MALUM for me? One big emotional surprise. And even though I feel like I’m going to bleed out right now I have to bow down to Amo… Because in creating this story, the author has outdone herself, and the hole she left in my heart can’t be quickly patched.

MALUM is the story of Tillie Stuprum and Nate Riverside-Malum. But this is not a love story. It’s chaos. A whirlwind of emotions, mysteries, darkness and lust. The main characters prove to us that we only thought we knew them. Each page reveals new layers, both in terms of characters and the story around which the entire story revolves. Every twist and turn is unexpected and deprives of breath. During the reading I was an emotional wreck and the fact that my e-reader is still in one piece is a miracle. Because I wanted to smash it against the wall a couple of times. Nothing in this book was as I expected.

Although Nate always seemed to me the most laid-back member of The Elite Kings, he’s also the most lethal. And even when for the most of the book I wanted to slap him and spit in his face, I can’t deny that he also aroused in me the most primitive instincts that made me want to climb him like a tree and use him in all possible ways. Even with the knowledge that the fallout will be deplorable.

Tillie in turn is my favorite heroine from Amo. She’s strong and intelligent. She knows well how to behave in a given situation. She’s the perfect Queen for the King. Although her life is not as privileged as in the case of the rest of the characters in the series, I’m sure that she’ll manage in every situation. I can’t wait for the next part in which I’ll be able to get to know her further actions.

I can’t decide whether Amo deserves bow down or a standing ovation. One thing is certain – MALUM is the best work she has created so far. After reading this story, life will never be the same. Fasten your seatbelts and take a Valium because you’re in for the most insane and emotional ride in your life!

 

 

*ARC received in exchange for an honest review.

Thank you so much Amo Jones!

 

 

 

About Amo Jones

 

Amo Jones is a small country girl totally winging this author thing (she’s probably doing it all wrong). She likes cake, loves wine, and her religion is magic. She’s a profound work-a-holic, but when she’s not writing, you can find her chilling with her kids & partner at the nearest beach, with a cocktail in her hand.

New Zealand is not a state of Australia and rugby is the best sport ever played.

 

Follow Amo Jones

 

Website: http://www.amojonesbooks.com/

Facebook: https://www.facebook.com/amojonesauthor

Join Amo’s Wolf Pack: https://www.facebook.com/groups/10114

Twitter: https://twitter.com/authorAmojones

Instagram: thatcrazykiwiauthor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *