Luck of the Devil – Meghan March – New Release + Review

 

 

 

 

 

New York Times bestselling author Meghan March continues the story of ruthless, calculating billionaire Jericho Forge in Luck of the Devil.

 

 

 

 

 

 

My poker face has always been one of my greatest assets, along with my grit and determination. I was beholden to no one. Asked permission for nothing.
Then Jericho Forge took my life by storm.
I traded my freedom for something infinitely more precious, but I didn’t realize he was holding an unbeatable hand.
Now, all I have to do is survive the high-stakes game that is my life—with my heart intact.
But not falling in love with Forge? That will take the luck of the devil.

 

 

 

RECENZJA/REVIEW:

 

 

O mój Boże, potrzebuję respiratora! Jeszcze trochę i dostanę ataku serca. Meghan pobawiła się moimi emocjami. ZNOWU. Kiedy już wszystko przybiera odpowiedni obrót- NIESPODZIANKA!- Meghan wyciąga Ci dywan spod stóp. Znowu dałam się nabrać!

 

 

W tej części uczucia między Indią, a Jericho ewoluują. Poznajemy sekrety, które są w stanie wszystko zmienić. Widzimy także naszych bohaterów z zupełnie innej strony. Jedyną niezachwianą rzeczą w tej historii jest niebywała chemia, która łączy tą dwójkę. Jest ona tak gorąca, że czytanie robi się problematyczne, gdy musisz używać obu rąk do nieustannego wachlowania się…

 

India to moja bohaterka. Jest nieugięta, pyskata i mimo, że jej uczucia do Jericho urosły to nie pozwala, by to zmąciło jej osąd. Prawdziwa z niej ‘babka z jajami’.

 

W tej części moja miłość do Jericho osiągnęła jeszcze wyższy poziom. Gdzie w pierwszej części poznaliśmy go jako bezwzględnego i zawziętego mężczyznę, tak w Luck of the Devil widzimy jego łagodniejszą stronę. Po prostu mdlałam nad jego próbami zrozumienia własnych uczuć. Facet był uroczo zdezorientowany!

 

 

Wisienka na torcie? Cameo bohaterów z innej książki Meghan. Uwielbiam takie powroty do przeszłości!

 

 

A teraz przyszedł czas na gapienie się w ścianę. Zakończenie tej części sprawiło, że miałam ochotę krzyczeć i rwać włosy z głowy. Pani March za każdym razem zostawia mnie w stanie zawieszenia, gdy muszę cierpliwie czekać na kolejną książkę w serii. Ale podróż jest tak cholernie dobra, że czekałabym nawet rok, by poznać dalszy ciąg tej historii!

 

 

ENG:

 

 

OMG, I need a respirator ASAP! I will get a heart attack soon… Meghan was having fun with my emotions. AGAIN. In this part the feelings between India and Jericho evolve. We get to know the secrets that can change everything. We also see our heroes from a completely different angle. The only unwavering thing in this story is the incredible chemistry that unites these two. It’s so hot that reading becomes problematic when you have to use both hands to constantly fan yourself …

 

India is my hero. She is adamant, sassy and although her feelings for Jericho have grown, it doesn’t cloud her judgment. She’s a real woman ‘with the balls’.

 

In this part my love for Jericho has reached an even higher level. Where in the first book we met him as a ruthless and fierce man, in Luck of the Devil we see his softer side. I simply swooned at his attempts to understand his own feelings. The guy was adorably clueless!

 

 

Cherry on top? Cameo of the characters from another Meghan book. I love such blast from the past!

 

 

And now the time has come to stare at the wall. The end of this part made me want to scream and rip my hair out of my head. Mrs. March always leaves me in suspension when I have to wait patiently for the next book in the series. But the journey is so damn good that I would wait a year to get to know the rest of this story!

 

*ARC received for an honest review.

Thank you so much Meghan March!

 

 

 

 

 

Luck of the Devil is the second book of the Forge Trilogy, and should be read following Deal with the Devil.

The Forge Trilogy concludes in Heart of the Devil.

 

 

 

Add to your Goodreads TBR

http://bit.ly/LuckoftheDevilGR

 

Where to buy

 

Luck of the Devil

 

 

 

 

All about Meghan March

 

 

 

Making the jump from corporate lawyer to romance author was a leap of faith that New York Times, #1 Wall Street Journal, and USA Today bestselling author Meghan March will never regret. With over thirty titles published, she has sold millions of books in nearly a dozen languages to fellow romance-lovers around the world. A nomad at heart, she can currently be found in the woods of the Pacific Northwest, living her happily ever after with her real-life alpha hero.

 

 

Facebook | Twitter | Instagram | Newsletter

 

 

GIVEAWAY!

Meghan March is giving away Four (4) $25 Amazon gift cards.

Enter here:

a Rafflecopter giveaway

2 thoughts on “Luck of the Devil – Meghan March – New Release + Review

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *