Hot For His Girl – Rachel Blaufeld – Release Blitz + review

 

What happens when two bloggers fall for each other?

A new blog is born.

Hot For His Girl, an all-new standalone new adult romance from @rachelblaufeld is LIVE!

Grab your copy today!

http://www.rachelblaufeld.com/hot-for-his-girl/

 

 

 

 

RECENZJA:

 

 

Co powstaje, gdy do dwóch bloggerów i dziecka dodasz odpowiednią ilość romasu i humoru?
Idealny rom-com!

Andi jest samotną mamą, która utrzymuje siebie i swoją siedmioletnią córkę z blogowania. Zaczynała, jako zwykła bloggerka parentingowa, ale jak się okazało, brutalna szczerość z odrobiną humoru przynoszą jej większe profity. Tak narodziła się UnAffectionate Blogger.

Reid za dnia jest nauczycielem, a po zmierzchu zmienia się w mistrza grilla. Swoje kuchenne rewolucje udostępnia na vlogu pod nazwą Grill and Groom. Czy wspomniałam, że grillowanie odbywa się bez koszulki? 😉

Pewnego dnia los zaprowadza Andi pod drzwi Reid’a (dosłownie- Andi wraz z córeczką trafiają pod jego drzwi w Halloween). Nasza bohaterka od razu rozpoznaje seksownego vloggera, którego zdążyła już widzieć w sieci, dzięki jej siostrze. On natomiast nie ma pojęcia, że pod jego drzwiami stoi topowa bloggerka. Widzi po prostu piękną kobietę z dzieckiem, która od razu zwraca jego uwagę.

Zaczynają na siebie coraz częściej wpadać. Reid jest zafascynowany Andi i próbuje się do niej zbliżyć. Niestety Andi była mocno sparzona w przeszłości, więc otoczyła się wysokimi murami. Na całe szczęście Reid jest konsekwentny, więc powoli udaje mu się wyburzać te mury i zabrać Andi na randkę. Chemia między tą dwójką jest niesamowita! Ogromnym plusem jest również to, jak świetnie Reid radzi sobie z córką Andi- Gabby. Generalnie trzeba zaznaczyć, że Reid jest chodzącym ideałem!

Ale, żeby nie było za słodko- pojawia się jeden jedyny dramat w całej tej historii- Andi nigdy nie ujawniła Reid’owi swojej wirtualnej osobowości, a Reid kontaktował się z internetowym alter-ego Andi w celu zasięgnięcia porady. Nic więc dziwnego, że facet czuje się oszukany, gdy prawda wychodzi na jaw.

Na całe szczęście, tych dwoje (plus mała Gabby) są stworzeni dla siebie, więc mamy zapewnione szczęśliwe zakończenie 🙂

Cudowna historia. Słodka, urocza i zabawna.
Rachel Blaufeld stworzyła idealny rom-com, przy którym się rozpłyniecie!

 

 

ENG:

 

 

What what will you get when you add the right amount of romance and humor to two bloggers and a child?
The perfect rom-com!

Andi is a single mother who supports herself and her seven-year-old daughter with blogging. She started as a regular parenting blogger, but as it turned out, brutal honesty with a bit of humor brings her greater profits. That’s how UnAffectionate Blogger was born.

Reid is a professor by day and turns into a barbecue master after dark. He updates his kitchen revolutions on the vlog under the name Grill and Groom. Did I mention that grilling takes place without a shirt? 😉

One day, fate leads Andi to Reid’s door (literally – Andi and her daughter get to his door on Halloween). Our heroine instantly recognizes the sexy vlogger she has already seen on the Internet thanks to her sister. He does not know that a top blogger is standing at his door. He just sees a beautiful woman with a child who immediately attracts his attention.

They start to run into each other more and more often. Reid is fascinated with Andi and tries to approach her. Unfortunately, Andi was hurt badly in the past, so she surrounded herself with high walls. Fortunately, Reid is consistent, so he slowly manages to demolish these walls and take Andi on a date. The chemistry between these two is amazing! A huge plus is also how great Reid is with Andi’s daughter- Gabby. Generally, it should be noted that Reid is a walking PERFECTION!

But it can’t be too sweet – there’s only one and only drama in this story – Andi never revealed to Reid her virtual personality, and Reid contacted Andy’s online alter-ego to seek advice. No wonder that a guy feels cheated when the truth comes to light.
Fortunately, these two (plus little Gabby) are created for each other, so we have a happy ending 🙂

Wonderful story. Sweet, adorable and funny.
Rachel Blaufeld has created the perfect rom-com that will melt your hearts!

 

 

* ARC provided via NetGalley

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *