Heart of the Devil – Meghan March – Blog Tour

 

 

 

From New York Times bestselling author Meghan March comes the stunning conclusion to the Forge Trilogy. In this final volume, ruthless billionaire Jericho Forge faces his toughest challenge. To emerge victorious, he’ll have to give up the one thing he’s never offered a woman—his heart.

 

 

 

 

 

It started as a game. She was nothing but my pawn.

But I was quick to see the error in my ways, and now she is everything I never knew I needed.

The value of a woman like India Baptiste is beyond measure.

But the problem with being a man like me? I’ve already screwed this up, and there’s no guarantee India will take me on for one last bet.

I’ll do whatever I have to do. Drop to my knees and offer her the only thing I have left. The one thing that’s only ever been hers—the heart of the devil.

 

 

Add to your Goodreads TBR

http://bit.ly/HeartofttheDevilGR

 

 

Where to buy:

Heart of the Devil

 

 

 

 

RECENZJA/REVIEW:

 

 

EPICKIE zakończenie serii! Dobry Panie… Jestem kałużą uczuć. Meghan March oblała moje serce miodem. Skoro we wcześniejszych częściach byłam zakochana w Jericho Forge, to nie potrafię nazwać tego co czuję do tego faceta teraz. Serio. Chcę mieć jego dzieci.

 

Heart of the Devil to część, która przynosi wiele wyjaśnień, a równocześnie jest pełna tylu niespodziewanych zwrotów akcji, że kręci się w głowie! Meghan co chwilę mnie zaskakiwała zakrętami w fabule co sprawiało, że nie mogłam przerwać lektury nawet na sekundę! Jeśli spodziewasz się gładkiego szczęśliwego zakończenia to przygotuj się na niespodziankę- w życiu Jericho i Indy nic nie jest proste i przewidywalne.

 

Od początku serii uważałam Indy za odważną kobietę, ale w tej części pokazała zupełnie nowy poziom waleczności. Jej postawa jest godna podziwu i dopingowałam jej całym sercem! Uwielbiam w bohaterkach kreowanych przez Meghan to, że poza atrakcyjnym wyglądem są one również inteligentne, a to sprawia, że są kwintesencją kobiecości. Indy pasuje do tego opisu w 100%. Jericho natomiast jest typem dominującego alfa, który topi serce i podnieca. Jego poświęcenie wobec Indy jest zachwycające, a miłość którą darzy tę kobietę bezkresna i bezwarunkowa. Mimo, że ich związek rozpoczął się pod wpływem nieodpowiednich pobudek to ich determinacja i upartość dała im siłę, by stworzyć więź, której nikt i nic nie jest w stanie zerwać. India i Jericho to dla mnie idealna #PowerCouple.

 

Aplauz dla Pani March! Po raz kolejny stworzyła trylogię, od której nie można się oderwać i która pozostanie w mojej pamięci na długi czas! Na pewno jeszcze nie raz wrócę do Forge Trilogy. Historia w niej opisana jest jedną z tych, które zasługują na najwyższe oceny za oryginalność, ogrom emocji i bohaterów, których chcielibyśmy poznać w prawdziwym życiu. Aż odczuwam smutek na myśl, że to ostatnia część tej epickiej opowieści.

 

 

ENG:

 

EPIC conclusion of the series! Good Lord … I’m a puddle of feelings. Meghan March poured my heart with honey. Considering that I was in love with Jericho Forge in previous parts of the series, I can’t name what I feel for this guy now. Seriously. I want to have his children.

 

Heart of the Devil is the part that brings a lot of explanation and at the same time is full of unexpected twists and turns that make the head spin! Meghan surprised me every moment with bends in the storyline, which meant that I couldn’t stop reading even for a second! If you are expecting a smooth happy ending, be prepared for a surprise – nothing is easy and predictable in Jericho and Indy’s life.

 

From the beginning of the series, I considered Indy a bold woman but in this part she showed a whole new level of bravery. Her attitude is admirable and I cheered for her with all my heart! I love in heroines Meghan created that apart from the attractive appearance they are also intelligent and that makes them the quintessence of femininity. Indy fits this description in 100%. Jericho is the type of dominant alpha that melts the heart and turns you on. His devotion to Inda is astonishing and the love that he has for this woman is boundless and unconditional. Although their relationship began under the influence of wrong motives, their determination and stubbornness gave them strength to create a bond that no one and nothing can break. India and Jericho are the perfect #PowerCouple for me.

 

Applause for Mrs. March! Once again she created a trilogy from which you can’t break away and which will remain in memory for a long time! I’ll definitely come back to Forge Trilogy again and again. The story described in it is one of those that deserve the highest rates for originality, the enormity of emotions and characters we would like to meet in real life. I feel sad to think that this is the last part of this epic story.

 

 

*ARC received in exchange for an honest review.

Thank you so much Meghan March!

 

 

 

 

 

 

 

All about Meghan March:

Making the jump from corporate lawyer to romance author was a leap of faith that New York Times, #1 Wall Street Journal, and USA Today bestselling author Meghan March will never regret. With over thirty titles published, she has sold millions of books in nearly a dozen languages to fellow romance-lovers around the world. A nomad at heart, she can currently be found in the woods of the Pacific Northwest, living her happily ever after with her real-life alpha hero.

 

 

Facebook | Twitter | Instagram | Newsletter

 

 

GIVEAWAY!

Meghan March is giving away a set of signed paperbacks for the complete Forge Trilogy. Three Winners!

a Rafflecopter giveaway

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *