Chasing Ivy – S.J. Sylvis – New Release + Review

 

 

 

Ojej… S.J. Sylvis zafundowała mi niezłą emocjonalną jazdę… Chasing Ivy to tytuł trafiony w dziesiątkę, ponieważ historia Ivy i Dawsona to jedna wielka gonitwa. Za czym? Za szczęśliwym zakończeniem!

 

Ivy i Dawson poznali się w szkole, jako nastolatkowie i zostali najlepszymi przyjaciółmi. Wszyscy wokół wiedzieli, że są sobie pisani, poza nimi samymi. Kiedy jednak ich uczucia stają się na tyle silne, że nie są w stanie ich dłużej ignorować, następuje tragedia, która zmieni wszystko. Ivy jest zmuszona do przeprowadzki, a niefortunny przebieg wydarzeń sprawia, że kontakt między przyjaciółmi zostaje urwany całkowicie. Po sześciu latach Ivy wraca do rodzinnego miasta, by rozpocząć nową pracę. Jednak obawia się spotkania z Dawsonem. Mimo czasu, który upłynął i ran, które pozostały po ich przyjaźni Dawson jest wciąż osobą, z którą łączyło ją coś wyjątkowego… Czy mogą zacząć od nowa? Czy faktycznie są sobie pisani?

 

Uwielbiam postać Ivy. Jest ona niesamowicie silną kobietą, która pomimo niewyobrażalnego smutku nie załamała się. Jej opiekuńczość w stosunku do młodszej siostry jest godna podziwu. Ivy jest po prostu dobrą duszyczką.

Dawson… co do niego mam nieco mieszane uczucia. Ok, jest uroczy, mega przystojny, a jego opiekuńczość względem Ivy jest nieskończona. Ale nie mogę mu wybaczyć tego, co zastała Ivy po powrocie do Oak Hill. Dla mnie sytuacja była nożem w plecy. Serio. Po prostu nie potrafię tego zignorować.

 

Muszę się przyznać, że moją uwagę przykuł brat Dawsona – już nie mogę się doczekać jego historii! 🙂

 

S.J. Sylvis umieściła w jednej książce aż 3 kategorie. Mamy tu slow burn, historię od przyjaciół do kochanków, a także miłość drugiej szansy. Podczas czytania jesteśmy w stanie odczuć WSZYSTKIE możliwie emocje. Zdecydowanie polecam!

 

 

 

 

Linki:

Amazon -> http://a.co/d/iChY9qg

Goodreads -> https://www.goodreads.com/book/show/42092207-chasing-ivy

 

 

ENG:

 

 

Oh my … S.J. Sylvis gave me a quite nice emotional ride … Chasing Ivy is the title hit the mark, because the story of Ivy and Dawson is a one big race. To what? To the happily ever after!

 

Ivy and Dawson met at school as teenagers and became best friends. Everyone around them knew they were meant to each other, except themselves. However, when their feelings become so strong that they were unable to ignore them anymore, a tragedy occurs that will change everything. Ivy is forced to move and the unfortunate course of events makes the contact between friends to end completely. After six years, Ivy returns to her hometown to start a new job. But she’s afraid of meeting Dawson. Despite the time that has passed and the wounds that remain after their friendship, Dawson is still the person with whom she has something special … Can they start again? Are they actually meant to be together?

 

I love the character of Ivy. She’s an incredibly strong woman who despite unimaginable sadness didn’t break down. Her caringness for her younger sister is admirable. Ivy is simply a good soul.

Dawson … I have slightly mixed feelings about him. Ok, he’s charming, he’s handsome and his protectiveness for Ivy is endless. But I can’t forgive him for what Ivy found when she returned to Oak Hill. For me the whole situation was a knife in the back. Seriously. I just can’t ignore it.

 

I must admit that Dawson’s brother caught my attention – I can’t wait for his story! 🙂

 

S.J. Sylvis has put up three categories in one book. We have here slow burn, a story from friends to lovers and a second chance love. During reading we’re able to feel ALL emotions possible. I definitely recommend it!

 

 

Links:

Amazon -> http://a.co/d/iChY9qg

Goodreads -> https://www.goodreads.com/book/show/42092207-chasing-ivy

 

 

 

 

 

 

*ARC received for an honest review.
Thank you so much S.J. Sylvis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *