Cavalier – TL Smith – New Release + Review

Title: Cavalier
Series: Crimson Elite #1
Author: T.L. Smith
Genre: Romance (standalone)
Release Date: December 27, 2018
Welcome to Crimson Elite, the most exclusive sex club in the world.
Enter at your own risk, and always remember our number one rule—
You must never speak of Crimson Elite—the punishment is severe.
Creed ‘Too Hot For Words’ Christopher
If God created the perfect man he would closely resemble Creed, on the outside that is.
He’s as cavalier as they come. Unconcerned. Cold. Dismissive. I wonder if he has any feelings at all.
And when his lips touch mine, everything goes black. He takes me into his world, and it’s the most magical thing I’ve ever experienced.
And I’m sucked in time and time again.
Like a moth to the flame, I am ready to be set alight.
 
Elicea ‘F*cks With My Head’ Beckham
 
Elicea is a firecracker. She has piqued my interest, and no one piques my interest anymore.
Beautiful women are what I do—it’s my work.
Not one of them has managed to get their claws into me the way she does. It’s as if she’s seeing my ice heart and trying to set it alight with each touch of her sinful lips.
But that can’t work, it won’t work.
Not in my world.

Mogę z ręką na sercu stwierdzić, że książką Cavalier TL Smith doprowadziła mnie do natychmiastowego uzależnienia i już nie mogę się doczekać pozostałych części serii Crimson Elite. Ta historia wciągnęła mnie bez reszty, całość przeczytałam w jeden wieczór i byłam niesłychanie zawiedziona, że to już koniec!

 

Blurb idealnie odzwierciedla głównych bohaterów. Poza zniewalającym wyglądem Creed jest jedną wielką enigmą. O tym mężczyźnie dowiesz się tyle, na ile Ci pozwoli. I choć na co dzień jest otoczony grupą przepięknych kobiet to dopiero Elicea zwraca jego uwagę na tyle, by zapragnął czegoś, do czego jak sądził nie jest zdolny. Elicea z kolei od samego początku wie, że Creed to złe wieści. Ale przebieg wydarzeń i jej desperacja doprowadzają do sytuacji, że będzie widywać tego mężczyznę na porządku dziennym.

Ich relacja przypomina trochę grę w kotka i myszkę. Chemia między tą dwójką jest wybuchowa, ale oboje są świadomi, że nie mogą sobie pozwolić na więcej. Ale gdy tylko na chwilę o tym zapominają… FAJERWERKI! Wystarczy przeczytać o pocałunku Elicei i Creeda, by się rozpłynąć w żarze, który wtedy wybucha.

Mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają. Czy to przyciąganie jest w stanie zespolić nie tylko dwie różne osoby, ale również dwa światy?

 

Cavalier to tajemnicza, mroczna i mega seksowna lektura. Stworzony w niej świat pochłania nas, a bohaterowie są perfekcyjnie wykreowani. I nie mówię tu tylko o głównych bohaterach. Pozostali założyciele Crimson Elite od razu przykuli moją uwagę i nie mogę się doczekać ich historii!

 

TL Smith, mianuję Cię moją dilerką, bo seria Crimson Elite właśnie stała się moim narkotykiem!

 

POLECAM!

 

 

ENG:

 

 

I can honestly say that the book Cavalier by TL Smith has led me to an immediate addiction and I can’t wait for the rest of the Crimson Elite series. This story drew me completely, I’ve read the whole thing in one evening and I was extremely disappointed that it has to end!

 

Blurb perfectly reflects the main characters. In addition to the captivating looks, Creed is one big enigma. You will learn as much about this man as he will show you. And although he’s surrounded by a group of beautiful women every day, it’s Elicea who grabs his attention enough to want something that he thinks he’s not capable of. Elicea knows from the very beginning that Creed is bad news. But the course of events and her desperation lead to the situation that she will see this man on the daily basis.

Their relationship is a bit like a game of cat and mouse. Chemistry between these two is explosive but both are aware that they can’t afford more. But when they forget about it for a moment … FIREWORKS! Just reading about their kiss makes you melt in the heat that explodes in this moment.

It is said that opposites attract. Is this attraction able to bring together not only two different people but also two different worlds?

 

Cavalier is a mysterious, dark and hella sexy read. The world created in it absorbs us and the characters are perfectly created. And I’m not just talking about the main couple. The other members of Crimson Elite immediately caught my attention and I can’t wait for their stories!

 

TL Smith, I’m calling you my dealer from now on because the Crimson Elite series has just become my drug!

 

I HIGHLY RECOMMEND!

 

 

 

*ARC received for an honest review.
Thank you so much TL Smith and Enticing Journey Book Promotions!

 

 

HOSTED BY:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *